Mentoring a koučování

Je řady schopných mladých nástupců ve společnosti, kteří zatím neměli možnost, nebo čas se dostatečným způsobem odborně rozvinout ve firmě, aby se připravili na svou budoucí důležitější roli.

Tento proces zajištujeme prostřednictvím mentoringu, kdy nastavíme profesionální vztah dvou osob, kdy mentor předává své zkušenosti a znalosti menteemu. Mentor tak působí jako průvodce v určité oblasti či tématu a pomáhá menteemu nalézt správný směr či řešení. Předávání znalostí a dovedností probíhá v přirozeném prostředí firmy, a to přímo na pracovišti. Dále nastavujeme pro zákazníky proces koučování,  kdy realizujeme individuálních řešení pro klíčové osoby firmy zajištujeme rozvoj člověka v jím zvolené oblasti.

Kouč zde není v roli trenéra, ani poradce, ale hledá řešení společně s klientem.

image_thinking

Buďte také připraveni.