Ošetření rizik rodinné firmy

Důležitá je efektivní správa rodinného majetku a upevnění rodinných vztahů.

Pomůžeme Vám nastavit férová pravidla pro fungování rodinné firmy, zlepšíme procesy napomáhající jejímu každodennímu chodu. Nastavíme rizika pro další řešení nástupnictví a to i pro případy v nečekaných situací. Důležitá je důsledná ochrana majetku rodiny před všemi potenciálními riziky. Pro klienty řešíme možná ohrožení s dopadem daných rizik ex ante. Pomůžeme Vám s rozvojem nástupnictví ve firmě, jelikož je vhodné i velmi mladou generaci postupně začleňovat do struktur firmy, protože i vinou náhlých zdravotních komplikací může být nutné předat klíčové kompetence rychle.

A štěstí přeje připraveným.

image_debate

Buďte také připraveni.