Naši klienti se nás často ptají

Jak zajistit lepší fungování rodinné firmy?

Je možné fungování rodinné firmy i bez nutnosti účasti majitele a dosavadní angažovanosti i celé rodiny?

Můžete nám zajistit tvorbu strategie dalšího rozvoje našeho rodinného businessu?

Pomůžete nám s vyhledáváním a podporou nových projektů?

Můžete zajistit fungování naší firmy, pokud se rozhodneme odejít, i když nemáme rodinné nástupce?

Nastavíte pravidla fungování rodinné firmy, která je velká, generačně rozsáhlá?

Zajistíte nástupnictví v rodinném businessu i pro případ nečekaných situací?

Lze nastavit ochrana majetku rodiny před podnikatelskými riziky?

Co když se vlastník rodinné firmy rozhodne, že nechce řešit denní operativu a chce pouze věnovat svůj vzácný čas strategiím a novým nápadům, projektům?

Je možno ošetřit rizika, aby byla zabezpečena rodina pro případ, že by v podnikání došlo k nečekaným problémům?

Co se dá dělat, když klíčová osoba v rodinné firmě je spíše přítěží, než užitečným členem rodiny?

Má rodinná firma šanci na přežití, když je rodina dokonce bezradná, a její vlastnická práva mohou být i ohrožena?

Děti na rozdíl od budovatelů rodičů nemají potřebný zájem, nebo schopnosti převzít v horizontu několika let vedení rodinných aktivit?

Je reálné, aby někdo externí nastavil a implementoval plán, aby současnou krizovou situaci v rodinné firmě efektivně změnil?

Co je možné konat, když existují rodinné společnosti, které jsou z minulosti navzájem provázané závazky či zárukami?

Jak zamezit do budoucna riziku nekontrolovaného šíření problémů napříč celým rodinným podnikáním?

Rodinný business je dnes rozsáhlý, je vhodné udělat kvalitativní krok v jeho řízení, strukturování a dalším rozvoji přes někoho zvenčí?

Pokud v rodinné firmě nemá klíčový vlastník důvěru v současný management, existuje způsob jak si ověřit jeho kvality?

Co mám dělat, když na většinu klíčových rozhodnutí ve firmě je jen rodina. Nechybí rodině nezávislý partner k diskusím o strategických, obchodních, operativních otázkách?

Prospělo by i naší rodinné firmě, pokud by bylo jasně stanoveno, co se bude dít po smrti zakladatele, jak se naloží s majetkem, ale také kdo převezme jeho role? Není to příliš neuctivé, takto uvažovat?

Kdy je vhodný čas z rodinné firmy odejít?

Může mi někdo v rodinném businessu pomoci, aniž by byl z rodiny? Nebude to pro mně nevhodné?

Na všechny výše položené otázky jsme již našim klientům dali uspokojivé odpovědi. Odpovědět na řadu dalších otázek jsme připraveni a těšíme se na ně. V případě, že Vás zajímá cokoliv kolem rodinného businessu