Pohled na řešení sporů ve firmě

Jsme schopni Vám zajistit zcela nezávislý náhled na dění ve firmě. Pro spoluvlastníky firem je totiž často náročné přistupovat k těmto neshodám čistě obchodně a bez emocí, vždy bude jiný pohled starší a nastupující generace. Osobní pouta, sympatie a emoce mezi majiteli pak znemožňují hledání optimálního řešení a firma posléze často trpí.

Výstupem z naší strany je návrh vyrovnaného a spravedlivého řešení na principu win – win, aby z ní všichni zúčastnění mohli profitovat.

image_giving_out_firm

Buďte také připraveni.